Barevné koktejly

Jak se stát zdatným barmanem? Využijme k tomu znalostí o hustotě kapalin a namíchejme si svoje vlastní úžasné barevné koktejly.

Pomůcky

  • čtyři větší skleničky
  • úzká vysoká sklenička
  • krystalový cukr
  • voda
  • lžíce
  • injekční stříkačka
  • 4 barvy potravinářského barviva

Provedení

Do čtyř větších skleniček dáme do každé 4 lžíce vody. Každou z nich obarvíme jiným potravinářským barvivem. Do první sklenice přidáme lžíci cukru, do druhé sklenice přidáme dvě lžíce cukru, do třetí sklenice tři lžíce cukru a do čtvrté sklenice čtyři. Do úzké vysoké skleničky postupně pomocí injekční stříkačky a polévkové lžíce navrstvíme jednotlivé barevné cukerné roztoky od nejkoncentrovanějšího po nejřidší. Vrstvíme je pomocí injekční stříkačky přes lžíci podél stěny skleničky tak, aby se jednotlivé roztoky nepromíchaly. Při troše šikovnosti můžete roztoky i zaměnit a vrstva s vyšší hustotou klesne pod vrstvu s nižší hustotou, aniž by se roztoky smísily. Místo cukerných roztoků lze použít i solné roztoky.

Vysvětlení

Jednotlivé roztoky se liší svojí nasyceností cukrem a tím i svojí hustotou. Postupným naléváním jednotlivých vrstev pomocí injekční stříkačky podél lžíce u stěny sklenice se roztoky nesmísí a uspořádají se do vrstev podle hustoty jednotlivých roztoků.
V dolní vrstvě je roztok s nejvyšší koncentrací cukru a tím I nejvyšší hustotou, ve vrchní vrstvě je roztok s nejnižší hustotou.

Praxe

Tento jev je možné pozorovat v přírodě – voda s nejvyšší hustotou se drží u dna – jedná se o vodu o teplotě cca 4 stupně Celsia. Umožňuje život vodní fauny a flóry v zimě v zamrzlých řekách a rybnících.  Stejně tak mořské proudy teplé se nacházejí při hladině moří a oceánů, studené naopak u dna. Také můžete najít různé typy takto míchaných drinků na nápojových lístcích různých restaurací. Doma v kuchyni můžete daný jev pozorovat při mytí pánve s olejem, voda se drží u dna, olej nahoře.

         

Mohlo by se vám líbit...